Hírek

Vállalkozói fogadás 2024

Kecel Város Önkormányzata minden év januárjában vállalkozói fogadás alkalmával látja vendégül azon vállalkozókat, vállalkozásokat, akik az utolsó lezárt adóévben – jelen esetben 2022-ben – 1 millió forint felett fizettek be helyi iparűzési adót a város kasszájába. Az eseményre – melyre 34 egyéni és társas vállalkozás kapott meghívót – január 26-án este a Fürtös vendéglőben került sor.

Az est során Galántai Katalin óvodavezető szervezőmunkájának köszönhetően a Nyírjesi Óvoda Csigabiga csoportja nyújtott újévköszöntő műsort, Kornóczi Edina és Vidnerné Herczeg Angéla óvodapedagógusok felkészítésével.
Haszilló Ferenc polgármester a hagyományok szerint köszönetet mondott a vállalkozóknak, akik munkájukkal, támogatásukkal segítik a város működését. Beszámolt az önkormányzat elmúlt években végzett munkájáról és a folyamatban lévő projektekről, jövőbeli tervekről.

A beszámoló tévéfelvétele 07.40-től a linkre kattintva tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=rP9lFO8dMKE

A beszámoló kivonata itt olvasható:

Kiegyensúlyozott gazdálkodás
A legfontosabb, hogy Kecel Város Önkormányzata a 2023. költségvetési évben – akárcsak a megelőző években – hitelmentes, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott: tehát sem hitel-, sem kölcsöntartozása nincs.
Az önkormányzat 2023. évi működési bevétele 1 milliárd 411 millió forint, kiadása 1 milliárd 376 millió forint volt, így egyenlege 35 millió forint többlet. A sikeres pénzügyi működésben a vállalkozóknak és a lakosságnak fontos szerepe van: a részükről befizetett 424 millió forintos helyi adó növekedést mutat az előző esztendőhöz képest.
A város önkormányzata és intézményei 114 fő közalkalmazott és köztisztviselő részére biztosítottak munkahelyet, melyből az önkormányzatnál 29-en, a hivatalban 23-an, az óvodában 53-an, a művelődési házban pedig 9-en dolgoznak.
A közfoglalkoztatási programban 30 fő keceli lakos vesz részt. A program kiterjed a város köztisztasági és egyéb egyedi feladatainak megvalósítására is, melyekre összesen 46 millió forintot fordított az önkormányzat és a központi költségvetés együttesen.
A város tavalyi beruházási és felhalmozási kiadásai összesen 372 millió forintot tettek ki, jórészt pályázati forrásból. Megkezdődött a TOP PLUSZ pályázati időszak is, miután 2012-2022. között számos európai uniós pályázat valósult meg. A polgármester megköszönte Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Rideg László, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés elnöke segítségét, valamint munkatársaik közreműködését.

Hatékony munkavégzés helyben és központi átszervezések
A Radva Zoltán vezette városgazdálkodási csoport feladataira és széleskörű munkájára is kitért a részletes beszámoló. A hatékony munkavégzés elősegítése céljából gépeket és szállítóeszközöket szereztek be.
Megtörtént a város egészségügyének központi átalakítása, amely során a keceli önálló orvosi ügyeletet felváltotta az Országos Mentőszolgálat általi központi ügyelet (erről részletesen a Keceli Hírek február elején megjelenő számában olvashatnak). A járóbeteg-szakellátást a kiskunhalasi Semmelweis kórház szakmai segítségével üzemeltetik, amelynek pénzügyi finanszírozása az állami támogatáson túl önkormányzati kötelezettségvállalással történik.
Változás történt a város ivóvízellátásában is, mivel a víziközművagyon kormányzati kezdeményezésre, képviselő-testületi döntések alapján a Nemzeti Víziközmű Zrt. részére került átadásra, egy országosan egységes rendszer részeként.


Gazdag programkínálat az önkormányzat és egyesületek, közösségek által
A város időseit a kommunális adó elengedésével támogatták, valamint áprilisban a városi nyugdíjas napot is megrendezték.
Mindkét testvérvárossal hasznos kapcsolatokat ápolnak: a városévforduló-ünnepségen Schwarzenbruck, a szüreti napon Lupény település delegációját látták vendégül.
Decemberben újra megrendezték a hagyományos keceli virágfesztivált, 62 millió forinttal támogatták a civil szervezetek feladatait, melyből jelentős részt képvisel a Csendes Ősz Idősek Otthona 35 millió, valamint a tűzoltóság 15 millió forinttal.
A sportegyesületekkel együttműködve átadták az új, műfüves labdarúgópályát, elkezdődött a városi sportcsarnok teljes felújítása és rekortán futópályát is szeretnének létesíteni. Tervezik az utak és a járdák felújítását, melyet pályázati pénzből és saját erő felhasználásával is, ütemezetten, évről évre hajtanának végre.
A városi nagyrendezvényekkel kapcsolatban elhangzott, hogy áprilisban, a városévforduló alkalmával kétnapos program várja majd az érdeklődőket, ismét lesz Retro juniális veterán járművekkel, de a tavalyihoz hasonlóan megrendezésre kerül augusztusban a szüreti fesztivál, szeptemberben a birkafőző verseny, decemberben a virágfesztivál is. Nagy sikere volt az év utolsó napjaiban a traktoros óévbúcsúztató programnak, mely alkalmával 140 feldíszített traktor vonult végig Kecel utcáin.


Biztonságos szociális háló
Az önkormányzat a szociális feladatok ellátását is folyamatosan végzi, szociális háló biztosításával. A segélyezések tekintetében a lakhatási és a rendkívüli települési támogatáson túl kiemelkedő a köztemetésekre és a családvédelmi támogatásokra fordított összeg. E feladatok összességében 35 millió forintot tettek ki a költségvetésben.


Eredményes pályázatok
A polgármester megemlítette, hogy a tavalyi évben az ivóvízhálózat-rekonstrukció egy része is megvalósult – konzorciumban Jánoshalmával és Soltvadkerttel –, 52 millió forintos projekt-összköltséggel, melyből 15 millió forint volt az önerő. Ebből az összegből 1200 méter hosszan közművezeték kiváltása történt a Szőlő utcában.
Fejlesztették a közvilágítást is, 137 millió forint vissza nem térítendő támogatásból. A településen található 1400 lámpából 850-et tudtak megújítani, melyek hangolása jelenleg is folyik. Még mintegy 300 indukciós lámpa várakozik, és a második ütemben a maradék 250 lámpát is szeretnék kicserélni, ha kell, akkor önerő biztosításával. Most még tapasztalhatók szakaszhibák, melyeket a kivitelező vizsgál és javítani fog. A tapasztalt hibákat a városháza portáján névvel, címmel, elérhetőséggel kell jelezni. Tel. 78/420-211, 100-as mellék.
A belterületi csapadékvíz-elvezetés második és harmadik üteme is megvalósult 280 millió forintos pályázati támogatásból. Energetikai korszerűsítés történt a Szabó Pál óvoda, az Újfalusi óvoda, valamint a polgármesteri hivatal épületénél. A Csendes Ősz Idősek Otthonánál 206,9 millió forint pályázati támogatásból átadásra került az étterem.


Pályázatos tervek
Belterületi kerékpárút kialakítását tervezik a Kecel-Imrehegy kerékpárút folytatásában, 200 millió forint támogatásból. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 750 millió forint pályázati támogatást kaptak, amelyből a könyvtár és az orvosi rendelő épületei újulhatnak meg. Benyújtott pályázat vár elbírálásra a Kecelt és Császártöltést összekötő kerékpárútra, 10 km-es szakaszon, 1,6 milliárd forintos beruházással. Tervben van továbbá a Soltvadkert irányából érkező kerékpárút belterületi folytatása, ami a piac irányába haladna, majd a Martinovics utca érintésével csatlakozna a Császártöltési úthoz.

Mindent orvosol a Városgazdálkodási csoport
A város fenntartási feladataival kapcsolatban elhangzott, hogy a tavalyi évben a rossz időjárási körülmények miatt sérült padokat, lámpatesteket, kidőlt fákat rendezni kellett. Folyamatos volt a lombozás, az elöregedett, kiszáradt fák kivágása, újak ültetése. A kertészet dolgozói a tavaszi időszakban 6000 tő egynyári palántát neveltek az üvegházban, majd elültették a város közterületein, 25 nemes fa és 200 tő cserje kíséretében. A balatonmáriafürdői önkormányzati üdülőnél 80 leylandi ciprust telepítettek.
Komoly gondot okoz a városnak az illegális szemétlerakás. A Városgazdálkodási csoport dolgozói több alkalommal fedeztek fel olyan helyeket, ahonnan nekik kellett elszállítani a mások által lepakolt szemetet. A soltvadkerti utcánál a fahidat teljesen felújították, valamint parkolóhelyeket bővítettek a központi buszmegállónál 120 négyzetméteren, valamint az MBH Bank és a Dolce Vita között 310 négyzetméteren, a körötte lévő terület parkosításával. A külterületi utak karbantartására egy használt grédert vásároltak. A temetőben keletkezett hulladék kezelését és hulladékgyűjtők kihelyezését a főbejáratnál és a temetőn belül is végzik. A temető zöldterületét fűnyíróval és fűkaszával tartják rendben, és részt vesznek a temetőtakarítási napon az egyház vezetésével és az önkéntesekkel karöltve.
A Városgazdálkodási csoport tagjai az elmúlt évben 16 alkalommal külső helyszínen tartott esküvő technikai hátterét biztosították, 27 veszélyes fát vágtak ki, melyek átlagos magassága meghaladta a 23 métert. A 2023-as évben megkezdték a Kalocsai u. végén, az ún. villanyszérű 5 hektáros területén egy közösségi tér kialakítását. Kivágták a nyárfákat és 1150 díszfát fognak elültetni, a gyerekek részére játszótér, a fiatalok számára röplabdapálya készül, sőt már aktívan használják is ezt a területet.

Végezetül Haszilló Ferenc polgármester minden jelenlévőnek, minden keceli lakosnak jó egészséget, eredményes, boldog új esztendőt kívánt, melyre a fogadás résztvevői pezsgővel is koccintottak.

A hivatalos program zárásaként főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános atya mondott asztali áldást, kiemelve a helyi adófizetők komoly közösségi szerepvállalását.

A 2022-es adóévben a legmagasabb összegű helyi iparűzési adót fizető vállalkozók, vállalkozások Kecelen: ide kattintva megtekinthető

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00