Hirdetések

-

Hulladékszállítás ügyfélszolgálat és lomtalanítás

Az FBH-NP Nonprofit Kft. 2020. május 25-től megkezdi a személyes ügyfélfogadást a csatolt tájékoztatóban szereplő helyszíneken.

Június 2-től ismét igényelhető a lakosság számára a lomtalanítás, igényükkel a korábbiakban megszokottak szerint kereshetik az ügyfélszolgálatokat.

FBH-NP Nonprofit Kft.

Víziközmű-szolgáltató közlemény

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 16-tól a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. a
személyes ügyfélszolgálati irodák nyitvatartását határozatlan időre szünetelteti.
Ügyfeleink társaságunkat telefonon/e-mailben
és elektronikus felületünkön továbbra is elérik.


Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft.


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településrendezési eszközök módosítása, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kecel településrendezési eszközeinek 108/2017.(Kt.hat.) és 20/2018.(Kt.hat.) számú határozatokkal indított módosításait, Kecel településképi arculati kézikönyvét, Kecel településképi rendeletét az Eljr. rendelkezései és Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján partneri egyeztetésre bocsátom és a 2018. március 29-én 15 órakor tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A lakossági fórumon ismertetett véleményezésre bocsátottak papíralapon megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők írásban a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal 6237 Kecel Fő tér 1. címre vagy szóban a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Csoportján ügyfélfogadási időben 2018. április 9-ig.

A koncepcióval kapcsolatos dokumentumok a következő könyvtárból letölthetőek:
Településfejlesztési koncepció


Véleményeket, javaslatokat fenti határidőig elektronikusan a címre fenti határidőig kérem.

Haszilló Ferenc, polgármester


Kecel, 2018. március 21.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészletek hirdetmény közzétételével történő értékesítéséért.

Részletek:
a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA.

dr. Horváth-Kaiser Ditta Alexandra - Vagyonhasznosítási osztályvezető

T Á J É K O Z T A T Ó
 

Közigazgatási döntés (határozat és végzés) bírósági felülvizsgálata és jegyzői birtokvédelmi határozat elleni keresetlevél benyújtásához szükséges űrlapok 

2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben aképviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal.

E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani az elsőfokú közigazgatási szervnél.

A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikus kapcsolatot tartani a bírósággal.

A közigazgatási hatósághoz (jegyző/önkormányzat) benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetőek szabályszerűen előterjesztettnek (joghatályosnak), ha azokatmegfelelően hitelesítették. (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdés, 394/F. §, 394/I. §, stb.)

A keresetlevél/kérelem benyújtásához szükséges programok, űrlapok:

 1. ÁNYK telepítése
 2. ÁNYK leírás
 3. Űrlapok
  1. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben
  2. Űrlap jegyző/önkormányzat (Kecel) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához
  3. Űrlap jegyző/önkormányzat (Imrehegy) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Elektronikusan indítható ügyek:

 

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben

Letöltés: KECIMRKJ_kecimrkj_p26_v1.jar

Űrlap jegyző/önkormányzat (Kecel) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Letöltés: KECIMRKJ_kecimrkj_k01_v1.jar

Űrlap jegyző/önkormányzat (Imrehegy) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Letöltés: KECIMRKJ_kecimrkj_imrehegy_k01.jar

Útmutató a nyomtatványok használatához:

 1. Az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) telepítése. Az ÁNYK program ingyenesen letölthető innen.
 2. A nyomtatvány linkjére kattintva az önműködően települő nyomtatványok letöltődnek.
 3. A letöltött .jar kiterjesztésű állományra kattintva a nyomtatvány telepítése automatikusan elindul, amennyiben gépünkre előzőleg már telepítettük az Általános Nyomtatványkitöltő programot.
 4. A telepített nyomtatványt az ÁNYK programban az Adatok>Új nyomtatvány menüben lehet megnyitni és kitölteni.

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 118 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató