Hirdetések

-


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településrendezési eszközök módosítása, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kecel településrendezési eszközeinek 108/2017.(Kt.hat.) és 20/2018.(Kt.hat.) számú határozatokkal indított módosításait, Kecel településképi arculati kézikönyvét, Kecel településképi rendeletét az Eljr. rendelkezései és Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján partneri egyeztetésre bocsátom és a 2018. március 29-én 15 órakor tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A lakossági fórumon ismertetett véleményezésre bocsátottak papíralapon megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők írásban a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal 6237 Kecel Fő tér 1. címre vagy szóban a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Csoportján ügyfélfogadási időben 2018. április 9-ig.

A koncepcióval kapcsolatos dokumentumok a következő könyvtárból letölthetőek:
Településfejlesztési koncepció


Véleményeket, javaslatokat fenti határidőig elektronikusan a címre fenti határidőig kérem.

Haszilló Ferenc, polgármester


Kecel, 2018. március 21.

T Á J É K O Z T A T Ó
 

Közigazgatási döntés (határozat és végzés) bírósági felülvizsgálata és jegyzői birtokvédelmi határozat elleni keresetlevél benyújtásához szükséges űrlapok 

2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben aképviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal.

E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani az elsőfokú közigazgatási szervnél.

A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikus kapcsolatot tartani a bírósággal.

A közigazgatási hatósághoz (jegyző/önkormányzat) benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetőek szabályszerűen előterjesztettnek (joghatályosnak), ha azokatmegfelelően hitelesítették. (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdés, 394/F. §, 394/I. §, stb.)

A keresetlevél/kérelem benyújtásához szükséges programok, űrlapok:

 1. ÁNYK telepítése
 2. ÁNYK leírás
 3. Űrlapok
  1. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben
  2. Űrlap jegyző/önkormányzat (Kecel) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához
  3. Űrlap jegyző/önkormányzat (Imrehegy) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Elektronikusan indítható ügyek:

 

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben

Letöltés: KECIMRKJ_kecimrkj_p26_v1.jar

Űrlap jegyző/önkormányzat (Kecel) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Letöltés: KECIMRKJ_kecimrkj_k01_v1.jar

Űrlap jegyző/önkormányzat (Imrehegy) közigazgatási határozatának/végzésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Letöltés: KECIMRKJ_kecimrkj_imrehegy_k01.jar

Útmutató a nyomtatványok használatához:

 1. Az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) telepítése. Az ÁNYK program ingyenesen letölthető innen.
 2. A nyomtatvány linkjére kattintva az önműködően települő nyomtatványok letöltődnek.
 3. A letöltött .jar kiterjesztésű állományra kattintva a nyomtatvány telepítése automatikusan elindul, amennyiben gépünkre előzőleg már telepítettük az Általános Nyomtatványkitöltő programot.
 4. A telepített nyomtatványt az ÁNYK programban az Adatok>Új nyomtatvány menüben lehet megnyitni és kitölteni.

Változnak a szabályok

ProfileVáltoznak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok

„Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő személy adja ki.” – ezzel a bekezdéssel egészült ki a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló Kormányrendelet.


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának tájékoztató levele itt olvasható:

Bővebben: Változnak a szabályok

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek 2019 októbere

Kecel Városi TV

TV műsor

 

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 72 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató