Önkormányzati hírek

 

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések -  Kecel Város belterületi csapadékvíz elvezetése II-III. ütem - Projektindítás

Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A projekt keretében 280 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a település belterülete csapadékvíz elvezető rendszerének II-III. fejlesztési üteme valósul meg.

Korábban a TOP-2.1.3-15-BK1 pályázat keretében megvalósult a beruházás I. üteme. Ennek folytatásaként további területek kerülnek bevonásra a II. ütemben, illetve az I. ütemben megépült csapadék csatornahálózat egyes szakaszain a III. ütemben gyeprácskő burkolat kerül elhelyezésre a mű állagmegóvása végett, ugyanis egyes területeken nagymértékű deformációi volt észre vehető az elmúlt egy évben.

A II. ütemben érintett területeken, hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területkén megjelölt, mély fekvésű területek csatornázása történik meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvíz helyben elszikkadjon, illetve a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába kerüljön elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a többletvizek által okozott kártételek csökkentését és megszüntetését.

A projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez, ezen belül kapcsolódik a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz is.

A projekt megvalósításának határideje 2023. április 30.

További információ: www.kecel.hu.

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2023.04.30

A projekt célja:

A projekt megvalósítási és egyben akcióterülete Kecel város belterülete.
A TOP-2.1.3-15-BK1 pályázat keretében megvalósult a beruházás I. üteme. Ennek folytatásaként további területek kerülnek bevonásra a II. ütemben, illetve az I. ütemben megépült csapadék csatornahálózat egyes szakaszain a III. ütemben gyeprácskő burkolat kerül elhelyezésre a mű állagmegóvása végett, ugyanis egyes területeken nagymértékű deformációi volt észre vehető az elmúlt egy évben.

A projekt várható eredménye:
A II. ütemben érintett területeken, hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területkén megjelölt, mély fekvésű területek csatornázása történik meg. A III. ütemben az I. ütemben elkészült csapadékcsatorna burkolása készül el az állagmegóvás érdekében.
Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvíz helyben elszikkadjon, illetve a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába kerüljön elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a többletvizek által okozott kártételek csökkentését és megszüntetését.

Bursa Hungarica pályázati kiírások (2022. évi forduló)

Kecel Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok a Kecel területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Kecel területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a)  a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) földszint 6. irodájábanegy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


Kapcsolódó dokumentumok:

„A” típusú pályázat (pályázati kiírás)

„B” típusú pályázat (pályázati kiírás)

Jövedelem- és vagyonnyilatkozat (melléklet)

Szabályzat

Kedves FLORA Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás látogatók, szervezésben közreműködők, résztvevők! Kedves keceli lakosok!

Kecel Város Önkormányzata egészségügyi szakemberek és a fesztivál szervezőegységeinek véleményét megismerve sajnos ismét arra a döntésre kényszerült, hogy nem rendezi meg idén sem Kecel város legnagyobb rendezvényét. Mindannyiunk egészsége érdekében – tekintettel a decemberi időpontra, a résztvevők várható magas számára és a jogszabályoknak való megfelelésre – nem tudjuk garantálni az egymástól való ajánlott távolságtartás betartatását, a látogatók és résztvevők egészségi állapotának és oltási igazolványainak ellenőrzését, illetve biztosítani az ajánlott személyi és intézményi fertőtlenítéseket.

Rendezvényünk megszervezésében a keceli lakosokat képviselve közreműködnek az önkormányzat és intézményei – óvoda, iskola, művelődési ház, múzeum, sportcsarnok, idősek otthona, hivatal, stb. – dolgozói, civil szervezetek, közösségek tagjaiként vagy önkéntesként magas számban a veszélyeztetett korosztályba tartozók, valamint vendégeink, közreműködőink jelentős része is időskorú.

Hálásan köszönjük azon kiállítóink, árusítóink, szolgáltatóink érdeklődését és részvételi szándékról biztosító jelzését, akik rendezvényünkön bemutatkozni és értékesíteni szándékoztak, de a fentiekre tekintettel – immár a második évben is – meg kellett hoznunk ezt a nehéz és sokunk számára végtelenül szomorú döntést. Kiállítóinkat és a szervezésben résztvevőket a napokban szándékozunk e közleményen túl, telefonon is értesíteni. Amennyiben kérdésük, közlésük van felénk, a rendezveny(kukac)kecel.hu vagy a 20/96-56-888 telefonszámon kapnak választ.

Rendezvényünk következő, várható időpontja: 2022. december 2-3-4.

Kecel, 2021. szeptember 28.
Haszilló Ferenc polgármester

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2021-es FLORA

Programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 122 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató