TOP Pályázat

 

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések -  Kecel Város belterületi csapadékvíz elvezetése - Projektindítás
 

Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A projekt keretében 300 000 000 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból a település belterülete csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése valósul meg.
 

2019. november 25-én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozási szerződés, így a munkálatok 2020. év elején megkezdődtek. A projekt megvalósításának határideje 2020. november 25.
 

A város több részén hiányos, illetve nem megfelelő lejtésű a csapadékvíz elvezető hálózat, a cél ennek kiépítése. Jelen terv keretében a beruházás I. üteme kerül megvalósításra, mely 13 742 fm csapadékvíz csatorna megépítését jelenti a következő utcákban: Felszabadulás, Fürst Sándor, Gárdonyi Géza, Kenderföldi, Erkel Ferenc, Kölcsey Ferenc, Tó, Szabó Pál, Dankó Pista, Bacsó Béla, Barnakert, Csillag, Sás, Nyár, Alkotmány, Bartók Béla, Móra Ferenc utca.
 

A fejlesztésben földmedrű nyílt árok, DN300 beton és vasbeton átereszek, DN500 vasbeton átereszek, szikkasztó árkok, Umweltechnik FO2 folyókák kerülnek kialakításra. Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz- és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás. A kivitelezési munkák a jóváhagyott és engedélyezett tervdokumentáció alapján készülnek. Az eközben észrevételezett esetlegesen szükséges változtatásokra csak korlátozottan van lehetőség, mert a beruházás befejezését követően a támogató szervezetek az elkészült árkok, átereszek, egyéb közművek méreteit, darabszámát, megfelelőségét szigorú ellenőrzés keretében veszi át.
 

Cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a szikkasztó tározóba kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, utakat,létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A beruházáshoz az önkormányzat 9 436 859 Ft önerőt biztosított.
 

Kérjük a lakosság türelmét és megértését a kivitelezés során felmerülő kellemetlenségek miatt!