Önkormányzati hírek

Tisztelt Keceliek!

Kecel város polgármestereként tájékoztatom Kecel város lakosságát, hogy az önkormányzat kezelésében él a elektronikus levelezési cím és a 78/420-211 (8-as mellék) telefonszám, ahol minden hétköznap 09:00 és 12:00 között munkatársaim várják a rászorulók és a 70 év feletti, otthon egyedül lévő idős emberek jelzéseit. Az elektronikus levélcímen természetesen a fenti időszakokon kívül is várjuk a jelzéseket.

A 70 év feletti, idős embereket ez úton is kifejezetten kérjük, hogy otthonaikat lehetőleg ne hagyják el, igényeiket a fenti elérhetőségeken jelezzék, és munkatársaink biztosítani fogják ellátásukat, részükre bevásárlásokat végeznek.

Tájékoztatom a lakosságot arról is, hogy a mai napon az önkormányzat, az Egyházi Oktatásért Alapítvány és a KUNSÁGI ÖKO FITT TSE civil szervezet együttműködési megállapodást kötött a rászorulók ellátásának biztosítására, illetve arra az esetre, amennyiben a járványhelyzet tovább fokozódik. Az együttműködési megállapodás keretében pénzbeli és természetbeni adományok gyűjtését, azok tárolását és a beérkező igények alapján történő elosztását fogjuk elvégezni.

A pénzbeli adományokat az Egyházi Oktatásért Alapítvány 11732136-20007614 vagy a KUNSÁGI ÖKO FITT TSE 52500082-11056036 számú számlaszámára várják, míg a természetbeni felajánlások gyűjtését szervezett időpontokban hajtjuk végre (ennek időpontjáról a későbbiekben tájékoztatom a lakosságot). Kérjük a pénzbeli adományt felajánló személyeket, hogy a közleményben tüntessék fel a „kecelijarvany” jeligét, amennyiben ez elmarad, nincs lehetőség az adományok felhasználására.

Az adományok felhasználásáról a civil szervezetekkel közösen felállított akciócsoport fog dönteni, ennek részleteiről szintén a későbbiekben tájékoztatom a lakosságot.

A következő napokban további civil szervezettekkel veszem fel a kapcsolatot, a kidolgozás alatt levő cselekvési terv megvalósítása érdekében.

Kecel, 2020. március 18.
Haszilló Ferenc polgármester

Játszótér

Zárva a buszmegálló váróterme és a játszóterek

Március 18-án reggel a városgazdálkodási csoport tagjai lezárták a buszmegálló várótermét és a három játszóteret Kecelen, továbbá folyamatban van a Ligetben lévő sportpark lezárása is. Az intézkedést Haszilló Ferenc polgármester rendelte el visszavonásig, a lakosság által már jól ismert veszélyhelyzetre tekintettel.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a játszóeszközök használata tilos!

Mivel az eszközök fertőtlenítése nem megoldható, a játszótereket szalaggal kerítették körbe és tájékoztató feliratot függesztettek ki a személyes felelősség hangsúlyozásával, egyben kérve a szülők türelmét.

A bezártság érzése ellen központilag egyéni sportokat (futás, kocogás, séta) ajánlanak. Kérjük, hogy sem a fiatal korosztály, sem a helyi sportkörök tagjai ne gyűljenek össze közösségi sportolásra – még szabadtéren sem!

Lakossági tájékoztató

Polgármesteri közlemény (2.)

Kecel város polgármestereként tájékoztatom Kecel város lakosságát, hogy a járvány miatt kialakult helyzetre figyelemmel elrendeltem 3.000.000,- Ft összeg átcsoportosítását a költségvetésben, rendkívüli tartalék címén.

Az átcsoportosítás a várhatóan elmaradó rendezvények, események költségvetési forrásának terhére történt meg, és a célja egy biztonsági alap képzése, amely a járványügyi helyzet további fokozódása esetén használható fel, alapvető szükségletek kielégítésére. A felhasználási feltételek kidolgozása folyamatban van.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot arról is, hogy az esetleges szociális krízishelyzet kezelésére vonatkozó akcióterv kidolgozásába bevontam a helyi civil szervezeteket, melyekkel jelenleg közös munkacsoport felállításán dolgozunk. A munkaterv kidolgozását követően tájékoztatást adunk arról, milyen segítséget várunk a lakosságtól, illetve milyen kommunikációs csatornákon tudják jelezni a kialakulóban levő szociális problémákat.

Kecel, 2020. március 17.
Haszilló Ferenc polgármester

Lakossági tájékoztató

KÖZLEMÉNY


Kecel város polgármestere a veszélyhelyzetre való tekintettel a mai napon rendkívüli egyeztetésre hívta össze aközoktatási, köznevelési, szociális és kulturális intézményvezetőket. Az alábbiakban a vezetők által meghozott intézkedéseket ismertetjük, melyeket a polgármester a további működéshez jóváhagyott.

Általános iskola – Berger József igazgató:

Március 16-tól életbe lépett a digitális munkarend. A kollégák a hétvége folyamán és jelenleg is egyeztetik a diákok online csatlakozásának lehetőségeit, melynek határideje kedd 16 óra. Felügyeletet mától 2 fő kért, de az iskolában nem jelent meg. Gyermekétkeztetést 5 fő kért, ők 12.30-tól helyben étkezhetnek (a József A. u. felőli ebédlőt használhatják), az ebéd helyből nem vihető el. Keceli cégektől számtalan felajánlás (laptop, digitális eszköz) érkezett és érkezik folyamatosan, melyeket hálásan köszönnek. Javasolják a szülők számára a Kréta rendszert figyelni, és annak mobil applikációját okos telefonra letölteni, mert a tanárok üzenetei itt azonnal elérhetők. A távoktatásban kapott tananyag feldolgozása visszaküldés alapján működik majd. Azok számára, akik technikai eszközök hiányában vagy életkoruknál fogva nem tudják megoldani a csatlakozást, megoldást dolgoznak ki.

Óvoda és bölcsőde – Galántai Katalin intézményvezető:

Vasárnap délelőtt értekezletre gyűltek össze a bölcsőde és az óvodák tagintézmény-vezetői. A szülőkkel folytatott egyeztetések nyomán mától 50 kisgyermekre számítottak, akik közül végül 10 jelent meg. Ebből is kitűnik, hogy a szülők felelősséggel kerestek/keresnek megoldást az új helyzetre. Az ügyeletes óvoda a Központi óvoda, és igény szerint a bölcsőde is tart ügyeletet. Kérik a szülőket, hogy aki külföldön járt vagy kapcsolatban áll külföldön járt személlyel, ne küldje közösségbe gyermekét! Az intézmény pedagógusai - a fenntartó jóváhagyásával - jogosultak hazaküldeni azt a kisgyermeket, aki szemmel láthatólag náthás, beteg. A gyógypedagógiai ellátás és a logopédia is szünetel.

Városi Múzeum – Benyák Ferenc múzeumvezető:

A ma délelőtti kormányzati intézkedéseknek megfelelően látogatási tilalom alatt áll.

Városgazdálkodási csoport – Balláné Szűcs Adél, Radva Zoltán:

A dolgozók szabad légtérben dolgoznak, lehetőleg elkülönülten. Gumikesztyűvel, fertőtlenítővel el vannak látva. A buszmegállóba is kézmosót, kézfertőtlenítőt helyeztek ki. A csapat csak az alaptevékenységet végzi. Náthás, beteg munkatárs nem jöhet be dolgozni. 


Városi Könyvtár és Művelődési Ház – Widnerné Fenyvesi Bernadett igazgató:

A könyvtár a mai napon - szigorú óvintézkedések mellett - 16 óráig nyitva tart.

A kölcsönzés és az irodai szolgáltatás (nyomtatás, fénymásolás) működik, a számítógép használat szünetel. 2 könyvtáros ügyeleti rendben fogadja az olvasókat: a fogadótérben mindig csak 1 olvasó tartózkodhat. A művelődési házban a rendezvényeken túl a kiscsoportos foglalkozások is elmaradnak ma. Holnaptól az ország teljes területén látogatási tilalmat vezetnek be a kulturális intézményeknél, így a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház sem fogad olvasókat, látogatókat, keddtől a média ügyfélszolgálata csak a e-mail címen érhető el.


Idősek Otthona – Gombkötőné dr. Sendula Judit igazgató:

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetén az ügyfélfogadás szünetel, sürgős esetben telefonálni lehet: a +36-78/420-092-es telefonszámon fogadják munkaidőben a hívásokat. Az idősek otthonában fennáll a látogatási tilalom. A mai naptól a hozzátartozóktól csomagokat nem fogadnak, mindenből elegendő áll rendelkezésre az intézményben. Folyamatosan fertőtlenítenek. A házi segítségnyújtást biztosítják. A szociális étkeztetést szintén biztosítják, az ételszállítók a lakásokba nem léphetnek be. A gyermekétkeztetési igényeket tudják teljesíteni.


Sportcsarnok – Verba József sportcsarnokvezető:

A délelőtti foglalkozások megszűntek a diákok távolmaradása miatt. A foci- és kézilabdások nem jönnek edzésre, a meccsek elmaradnak. A sportcsarnok és a focipálya zárva tart.

 

 

Tisztelt Keceli Lakosok!
 

Kecel Város Önkormányzata az intézményvezetők tájékoztatását elfogadja, és
a rendelkezések bevezetéséhez hozzájárul. Mindannyiunk felelős védelme érdekében kérem Önöktől is az intézkedések szíves tudomásulvételét és betartását!

Nagyon fontos, hogy főként az idős, nyugdíjas lakosok maradjanak otthonaikban! Hangsúlyozom, amit már bizonyára nagyon sokszor hallottak: tartsuk be a higiénés szabályokat, vásárlásainkat csak a legszükségesebbekre korlátozzuk, és ha tehetjük, egyáltalán ne mozduljunk ki!

Fontos továbbá, hogy megbízható oldalakról tájékozódjunk, melyek helyben az alábbiak:
www.kecel.hu honlap; a hivatal hirdetőtáblája (a veszélyhelyzet ideje alatt az utcafronton és az előcsarnokban); Kecel város Facebook oldal; képújság; Keceli Hírek

Az aktuális információkat mindig osztják a KecelMédia felületei is. Esetleges további intézkedéseimet is e felületeken teszem majd közzé.

Kérem, vigyázzanak magukra és családjukra! Legyünk tekintettel embertársainkra, segítsük egymást ebben a rendkívüli helyzetben!

Kecel, 2020. március 16.

Haszilló Ferenc - polgármester

KÖZLEMÉNY

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ára figyelemmel Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje intézményben – mind a bölcsődei, mind az óvodai ellátás tekintetében – rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 16-tól visszavonásig.

Az intézmény a rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő indokolt kérésére – amennyiben nem tudja gyermeke elhelyezését megoldani – ügyeleti rendszerben gondoskodik a gyermekek kiscsoportos felügyeletéről, gondozásáról, neveléséről.

A jelen intézkedésről - elrendelésével egyidejűleg, soron kívül – tájékoztatom az emberi erőforrások miniszterét.

Kecel, 2020. március 14.


Haszilló Ferenc
polgármester

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek 2020 áprilisa

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 212 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató