Önkormányzati hírek

A keceli hulladékudvar nyitvatartása változott: kedd 14.00-17.30 szerda 08.30-12.00 Indulás előtt minden esetben érdemes egyeztetni a 30/345-54-23 számon.

tanulmanyi támogatás 2020

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET

1. A pályázat célja
Az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és kitartó munkájának elismerése.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Kecel város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók jelentkezhetnek, akik 2020-ban a 21. életévüket még nem töltötték be és a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát 2020. május-június hónapjában jeles vagy kitűnő eredménnyel tették le, vagy a szakközépiskolát a 2020. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel végezték el, illetve a 2019/2020. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést értek el.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat innen letölthető, valamint a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálatánál igényelhető nyomtatványt kitöltve és aláírva, papír alapon, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalban (6237 Kecel, Fő tér 1., fsz. 2. iroda) személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 31.

Bővebben: Tanulmányi támogatás 2020

Gyermekvédelmi kedvezmény

T Á J É K O Z T A T Á S

Ezúton tájékoztatom ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 70. § (2) bekezdése értelmében a 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.

Kecel, 2020. június 24.
dr. Beros András, jegyző


TÁJÉKOZTATÁS AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉS MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy 2020. június 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, melynek értelmében az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

Bővebben: Tájékoztatás az ellenőrzött bejelentés szabályairól

Indul a kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között

A napokban átadásra került a munkaterület a kivitelezést végző Soltút Kft. részére, hiszen a kormány döntése alapján további 44.970.000,- Ft többlettámogatás érkezik a két települést érintő projektre. A nyomvonal kitűzése a napokban megkezdődött.

2017. évben Kecel Város Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata konzorciuma pályázati igénye alapján 300.000.000,- Ft, 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert. A konzorcium a beruházás elvégzésére 2018-ban közbeszerzési eljárást írt ki, akkor a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tevő ajánlattevő több mint 70 millió forinttal magasabb összegért vállalta volna a kerékpárút kivitelezését, mint amennyi a települések rendelkezésére állt. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Ekkor a két település többlettámogatási igényel élt a támogató Magyar Államkincstár felé, sajnos a bírálat hosszú folyamat volt, de meghozta az eredményét, hiszen a többlettámogatásnak köszönhetően mindösszesen 344.970.000,- Ft támogatás mellett 34.180.826,- Ft önerő biztosításával meg tud valósulni a projekt.

A TOP-3.1.1-15 azonosító számú „Kerékpárút építés Kecel-Imrehegy között” elnevezésű projekt keretében az 5309 jelű közút 3987 méteres szakaszán, a két település lakott területén kívül 2,3 méter burkolatszélességű kerékpárút fog megépülni. A kerékpárút Kecel felöl Imrehegy felé a Kecel Ipartelepi úttól az út jobb oldalán kezdődik majd és a Lukács tanyától az út bal oldalán egészen Imrehegy belterületi határáig fog tartani. A dűlőutaknál sárrázók kerülnek kialakításra, a bejáróknál megerősített útalap készül. A kerékpárút és a közút közé szikkasztó árok épül. Az 5309 jelű utat keresztező szakasznál sárga villogó jelzőfény lesz elhelyezve mindkét irányból. Imrehegyen 1 db buszváró is épül, illetve a Rekettye-Bogárzó csatornánál áteresz kerül beépítésre.

A kerékpárút nyomvonal kijelölésénél szempont volt, hogy minél kevesebb közműoszlopot kelljen áthelyezni, hiszen annak több tízmillió forintos költségvonzata lett volna, illetve hogy minél kevesebb magánterületet vegyen igénybe.
Ezért a létesítmény Kecelről Imrehegyre haladva az út jobb oldalán elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú szerviz út egy részét fogja igénybe venni, majd később a Lukács tanyánál át fog térni az út bal oldalára, hiszen ott szintén közműoszlopsor akadályozná az építkezést.


A tervezett fejlesztés fontossága a balesetveszély csökkentése, a biztonságos kerékpáros közlekedés elősegítése, és ezzel együtt a kerékpárral munkába és iskolába járók helyzetének megkönnyítése.

A beruházás várható befejezési ideje: 2021. március

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 113 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató