Önkormányzati hírek

Keceli fürdő

Tisztelt keceli polgárok!

Mindannyiunk számára kiemelten fontos a helyi fürdő üzemelése és sorsa. Fontos nem csak azért, mert szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosít, hanem azért is, mert apáink, nagyapáink szabadidejükben, társadalmi munkában vérükkel és verejtékükkel építették fel.

Apáink és nagyapáink örökségét gyalázzuk meg akkor, ha a fürdőt veszni hagyjuk. Ez vezérelt akkor is, mikor a fürdő szerződését három különböző, külsős jogász szakembernek átadtam, véleményezésre. A jogászok állásfoglalása egyöntetű: szerződésszegés történt. Az önkormányzatnak joga és kötelessége tulajdonjogát érvényesíteni, ez a felelősség a város vezetőjeként engem terhel.

A jogászok véleménye egyöntetű abban is, hogy a szerződésszegés már a 2000-es években bekövetkezett, mikor a szerződés 9. pontjában foglalt beruházási kötelezettségeket a vevő elmulasztotta.

Eltökélt vagyok a helyzet rendezésében, és az elődöm, Schindler János által 10 millió forintért kiárusított, a város szívében fekvő, közel 3 hektáros közvagyon visszaszerzése érdekében a képviselő-testület felhatalmazását fogom kérni peres eljárás megindítására.

A felhatalmazás megadására irányuló testületi ülésre meg fogom hívni a vevő képviselőjét, hogy elmondhassa álláspontját, azonban az idő szorít minket, hisz az üzemeltetési kötelezettség 2025 év végéig tart, azt követően már nem tudunk tenni semmit. Az üzemeltetésre vonatkozó folyamatos szerződésszegést észlelve az elmúlt években több alkalommal tárgyalásokat folytattam a vevő képviselőjével, segítségemet többször felajánlottam, azonban sajnos ezek nem vezettek eredményre.

Fontosnak érzem, hogy ezzel a közleménnyel és a szerződés közzétételével tájékoztassam a lakosságot, hiszen zárt ajtók mögött csak diktatúrák működhetnek.

A peres eljárásban az önkormányzat tulajdonjogának megállapítását fogom kérni, és így visszaszerzem atyáink méltatlanul eltékozolt örökségét.

Kecel, 2020. június 4.
Haszilló Ferenc polgármester

(Az eredeti szerződés oldalai a képre kattintva megnézhetőek.)

Egyelőre elmarad az egészségház energetikai felújítása

Kecel Város Önkormányzata nem vállalhatta fel, hogy 80 millió forint támogatás mellé elkölt 90 millió forint önerőt egyetlen pályázat megvalósítására, így további forrás és más lehetőség híján végül elállt a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Kecelen” elnevezésű pályázat támogatási szerződésétől. A Magyar Államkincstár a döntést tudomásul vette, a 80 millió forint támogatást az önkormányzat a napokban szankció és kamat nélkül visszautalta a támogatónak.

Az Önkormányzat a pályázat beadásakor a korábbi képviselő-testület döntése alapján a szükséges 45 millió forint önerőt biztosította, azóta viszont 30%-os drágulás következett be az építőiparban, ami azoknál az elnyert pályázatoknál is gondot jelentett, ahol eleve nem kellett önerőt biztosítani. Sajnos az egészségház esetében a második emeleti bérlakásokra egyáltalán nem lehetett támogatást igényelni, de az önkormányzat így is benyújtotta a pályázatot inkább biztosítva a 45 millió forint önerőt.

A tények részletesen:

Kecel Város Önkormányzata 2018. évben 80.000.000,- Ft összegű támogatást nyert a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Kecelen” elnevezésű projekt megvalósítására. A támogatási szerződés 2018.07.15-én lépett hatályba. A beruházásból az orvosi rendelők és a lakások hőszigetelését, nyílászárócseréjét, fűtéskorszerűsítését, egy fekvőbeteg szállítására alkalmas lift építését, rámpa és akadálymentes mosdó, valamint babakocsi tárolók kialakítását kívánta elvégezni. 

Kecel Város Önkormányzatának már a pályázat benyújtásakor 45.008.192,- Ft saját forrást kellett biztosítania a pályázat megvalósításához, tekintettel arra, hogy az épület 2. emeletén szolgálati lakások helyezkednek el, melyek felújítására támogatás nem volt igényelhető. 2017-ben egy, a pályázat benyújtásához szükséges minimális műszaki tartalommal rendelkező tervdokumentáció készült, akkor a projekt teljes költségvetését bruttó 125.008.192,- Ft-tal tervezte, 80.000.000,- Ft támogatás mellett. Magát a kivitelezés költségét - tervezői költségbecslés alapján - akkor bruttó 112.031.529 Ft-ra becsülte. 2020 áprilisában elkészültek a kiviteli tervek, ekkor már részletesebb Építési Normagyűjtemény alapú tervezői költségvetés készült, mely alapján a kivitelezés becsült költsége bruttó 156.995.152,- Ft volt. Ez azt jelenti, hogy további 44.963.623,- Ft (mindösszesen 89.971.815,- Ft) önerő kellett volna ahhoz, hogy a projekt a 80.000.000,- Ft támogatás mellett megvalósulhasson.

Ilyen összegű önerőt az önkormányzat kigazdálkodni nem tudott, a beruházás műszaki tartalom csökkentésének nem volt értelme, hiszen a hőszigetelés és a nyílászárócsere együttesen biztosította volna a jobb energetikai feltételek megteremtését. A gépészeti munka a többihez képest viszonylag elenyésző összegű volt, elhagyásával nem csökken jelentősen az önerő mértéke. Bárminemű műszaki tartalom csökkentés a tervek átdolgozását jelentette volna, ami újabb tervezési költség, újabb energetikai számítás, esetleg újabb építési engedély köteles változtatás. Az akadálymentesítés kötelező, a régi lift kicserélésére szakhatósági előírás. Továbbá a Felhívás is rögzíti a kötelező tevékenységeket, támogathatósági szempontból elvárható minimális műszaki paramétereket. Az ennél alacsonyabb vagy lényegesen eltérő tartalommal megvalósuló projekt nem támogatható.

Többlettámogatási kérelem beadására - 15%-os mértékig (esetünkben maximum 12 millió forint) - a közbeszerzési eljárás lezárását követően lett volna lehetőség. A kérelem benyújtása nem jelentette volna a többletigény automatikus megítélését, és a pozitív döntés esetén is jelentős önerőre lett volna szükség. De ez sem jelentett megfelelő megoldást: hosszadalmas folyamat, megítélése bizonytalan, és nem nyújt kellő mértékű anyagi segítséget a projekt eredeti tartalommal történő megvalósulásához.

Mivel a támogatási intenzitás így már 50%-os mérték alá csökkent, amelyet Kecel város stabil és hitelmentes gazdálkodása érdekében bevállalni nem tudott, így a több mint 90 millió forint összegű önerő biztosításáról lemondott. Megemlítve indokként azt is, hogy az egészségház önereje önmagában több, mint másik három projekt önereje (kerékpárút-építés, csapadékvíz-elvezetés, két óvoda és a polgármesteri hivatal energetikai felújítása). A koronavírus okozta vészhelyzet sem kedvezett a város költségvetésének: elvették a gépjárműadó önkormányzatot illető részét, és a vállalkozásokat érintő gazdasági helyzet miatt várhatóan az iparűzési adóbevételben is csökkenés fog mutatkozni.

A következő 7 éves EU fejlesztési ciklusban a lehető legmagasabb támogatási intenzitással újra meg kívánjuk pályázni az egészségház (és a lakások) felújítását.

A legfrissebb kormányzati rendelkezések alapján aktualizált közlemény:

Tisztelt lakosok, vendéglátó- és szálláshely üzemeltetők, rendezvényszervezők!

Számtalan kérdés érkezik hozzám és a hivatal dolgozóihoz rendezvények megtartásával kapcsolatban, ezért a felmerültek nyomán ezúton nyújtok tájékoztatást.

Május 28-tól a szabadtéri rendezvények megtarthatók, a védőtávolság betartásával. Részletek: 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

Istentiszteletek és misék megtarthatók, a polgári házasságkötés és a temetés szintén. A 200 főt meg nem haladó temetés, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény (lakodalom) vidéken június 1-től tartható meg.

A gyermek- és ifjúsági táborok június 16-tól megtarthatók (napközis és ott alvós is) – de a kulturális intézmények zárt terei továbbra is látogatási tilalom alatt állnak.

A fővároson kívüli szálláshelyek fogadhatnak vendégeket.

A vidéki vendéglátóhelyek belső, zárt részében is megengedett a tartózkodás, a védőtávolság betartása mellett.

Az egész ország területén érvényes, hogy az egy háztartásban élők kivételével mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méteres védőtávolságot tartani. Ennek alkalmazása a szabadtéri rendezvények esetén is betartandó, a fenti rendelet szerint!

Tervezett keceli nagyrendezvények:
Az önkormányzat júniusi rendezvényei – trianoni ünnepség, búcsú, Múzeumok éjszakája, 18 évesek köszöntése -, valamint a Fresh Fruit Tész által szervezett Meggyfesztivál a veszélyhelyzet miatt elmaradnak (ezt a döntést a kormányrendelet-változástól függetlenül fenntartjuk). A trianoni emlékműnél az önkormányzat és a város lakói nevében június 4-én 16.30-kor koszorút helyezünk el. A szépkorú látogatások továbbra is szünetelnek.

A kitüntetések átadására várhatóan augusztus 29-én kerül sor. A szüreti felvonulás idén biztosan elmarad, a szervezésben érintett közösségekkel jelenleg egyeztetéseket folytatunk egyes programelemek szerényebb formában való megrendezésének lehetőségeiről. A döntésről hamarosan tájékoztatom a lakosságot.

Az oktatási és kulturális intézmények a változó jogszabályokhoz alkalmazkodva szervezik a tanévzárást és a nyári szabadidős foglalkozásokat.

Amennyiben további kérdésük van, kérem a rendezveny(kukac)kecel(pont)hu e-mail címen vagy a 20/96-56-888 telefonszámon érdeklődjenek!

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat.

Kecel, 2020. május 29.
Haszilló Ferenc polgármester

Városháza
Városházi közlemény

2020. június 3-tól újraindul az ügyfélfogadás a Keceli Közös Önkormányzati
Hivatalban. Kérjük ügyfeleinket, hogy a még érvényben álló korlátozásokat
(szájmaszk használata, egymástól való másfél méteres távolság) betartani
szíveskedjenek!

A folyamatban lévő felújítás miatt egyes osztályokon továbbra is számítani
lehet az ügyfélfogadás időszakos korlátozására, tehát a személyes megjelenés
előtt/helyett a jövőben is érdemes e-mailben, telefonon érdeklődni. A
szociális ügyek intézése továbbra is a belső udvarra nyíló ablakon keresztül
lehetséges, a felújítási munkák előrehaladásától függően.

Nyitvatartási idő:
hétfő, szerda 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00

A hivatal munkatársainak elérhetőségei:
http://kecel.hu/polgarmesteri-hivatal

Közhírré tétel

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 123 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató