Önkormányzati hírek

Tisztelt lakosok, vendéglátó- és szálláshely üzemeltetők, rendezvényszervezők!

Számtalan kérdés érkezik hozzám és a hivatal dolgozóihoz rendezvények megtartásával kapcsolatban, ezért a felmerültek nyomán ezúton nyújtok tájékoztatást.

Felhívom figyelmüket, hogy Kecel területén augusztus 15-ig (kormányzati tájékoztatás alapján) közösségi rendezvények nem tarthatók!

Kivételt képeznek:
Istentiszteletek és misék megtarthatók, a polgári házasságkötés és a temetés szintén. A 200 főt meg nem haladó temetés, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény (lakodalom) vidéken június 1-től tartható meg. Egyéb családi rendezvény (születésnap, ballagás, keresztelő, stb.) nyilvános helyen nem tartható!

A gyermek- és ifjúsági táborok június 16-tól megtarthatók (napközis és ottalvós is) – de a kulturális intézmények zárt terei továbbra is látogatási tilalom alatt állnak.

A fővároson kívüli szálláshelyek fogadhatnak vendégeket.

A vidéki vendéglátóhelyek belső, zárt részében is megengedett a tartózkodás, a védőtávolság betartása mellett.

Az egész ország területén érvényes, hogy az egy háztartásban élők kivételével mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méteres védőtávolságot tartani.

Tervezett városi nagyrendezvények:
Az önkormányzat júniusi rendezvényei - trianoni megemlékezés, búcsú, Múzeumok éjszakája, 18 évesek köszöntése -, valamint a Fresh Fruit Tész által szervezett Meggyfesztivál a veszélyhelyzet miatt elmaradnak. A trianoni emlékműnél az önkormányzat és a város lakói nevében június 4-én koszorút helyezünk el, mely a városévforduló megünnepléséhez hasonlóan nem nyilvános. A szépkorú látogatások továbbra is szünetelnek.

A kitüntetések átadására várhatóan augusztus 29-én kerül sor. A szüreti felvonulás idén biztosan elmarad, a szervezésben érintett közösségekkel jelenleg egyeztetéseket folytatunk egyes programelemek szerényebb formában való megrendezésének lehetőségeiről. A döntésről hamarosan tájékoztatom a lakosságot.

Az oktatási és kulturális intézmények a változó jogszabályokhoz alkalmazkodva szervezik a tanévzárást és a nyári szabadidős foglalkozásokat.

Amennyiben további kérdésük van, kérem a rendezveny(kukac)kecel.hu e-mail címen vagy a 20/96-56-888 telefonszámon érdeklődjenek!

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat.

Kecel, 2020. május 22.
Haszilló Ferenc polgármester

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL

Ezúton tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy 2020. május 18. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

- az anyakönyvi engedélyezésre (ideértve a házasságkötést megelőző 30 nap várakozási idő alóli jegyzői felmentést),- a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
- fakivágási engedélyekre,
- óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
- adóigazgatási eljárásra,
- a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:
- kereskedelmi működési engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),
(az eljárás illetékmentes)


- vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: piacengedély)

- telepengedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),

(5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, számlaszám: 11732136-15812450, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: telepengedély)

- zenés, táncos rendezvények engedélyezése (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: zenés rendezvény)

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: zajvédelem)

- jegyzői engedélyhez kötött kutak létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: kútengedély)

- a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné),

(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: víztisztító)

- az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné)

(10.000,- Ft eljárási illeték, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: szennyvíztisztító)

tárgyú eljárásokban.


A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján
megtett bejelentés is.

A rendelet szerinti bejelentés fogadására a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalnál kizárólag a e-mail cím szolgál.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.


A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmazni. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében köteles nyilatkozni, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.


Amennyiben kérdése, észrevétele van az eljárással összefüggésben, a 06-78/420-211-es telefonszámon érdeklődhet az adott eljárásfajta ügyintézőjénél.

Kecel, 2020. május 18.                  

 dr. Beros András, jegyző

Játszótér

Kedves keceli családok!

A kormányzati intézkedéseknek megfelelően május 18-án (hétfőn) 10 órától megnyitjuk a helyi játszótereket. A városgazdálkodási csoport munkatársai a reggeli órákban fertőtlenítik a játszóeszközöket, padokat, és ezt a tevékenységet az elkövetkező időszakban alkalomszerűen ismétlik majd. Kérjük, hogy a játszótereket csak abban az esetben látogassák, ha a gyermek és a kísérő is egészséges (légúti- és egyéb tünetei nincsenek). A játszótéren  tartózkodó személyek az egymástól való 1,5 méteres védőtávolságot tartsák! Gyermekeink és magunk egészsége védelmében - továbbra is - vigyázzunk egymásra!

Kecel, 2020. május 15.
Haszilló Ferenc polgármester

Hivatal- elektronikus ügyfélfogadási szünet

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 114 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató