Civil szervezetek

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

Az 1870-es években a főleg földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozó keceli lakosság több, könnyen gyúló terményt raktározott be gazdaságában, az épületek teteje is leginkább nádból volt, így gyakran fordultak elő tűzesetek a községben.Ekkoriban a község lakosainak száma elérte a 4375 főt, a 745 ház közül pedig 517 teteje készült nádból 1870 előtt. A tűzoltói teendőket két hajdú látta el, a lakosok egy részét pedig kötelezte a település elöljárósága, hogy segédkezzenek a tüzek oltásában. Mivel azonban mindenki csak a saját vagyonának mentésével foglalkozott, szükségszerűvé vált, hogy Kecelen megalakuljon az önkéntes tűzoltóság.

1870. április 14-én Pozsgay Mór főjegyző elnökletével, 12 fővel tehát életre hívták az első tűzoltó egyesületet, amely immár 140 esztendeje töretlenül óvja, vigyázza a település lakosainak életét és értékeit.

Rendszeres gyakorlatoknak és felkészítéseknek köszönhetően az önkéntes tűzoltók már az alakulás évében 11 tüzet fékeztek meg szakszerű oltással.

A századfordulóra már nem csak 20 öltözet kék színű egyenruhájukkal büszkélkedhettek a keceli tűzoltók, de több a tűzoltáshoz szükséges eszközt - szívó-nyomó kocsifecskendőt, vízszállító lajtot, sisakokat, deréköveket, baltákat, és egy létrakocsit - is vásároltak.

A lelkes lánglovagok nemcsak oltottak, de élen jártak a tűzvédelmi propagandában is, 1893-ban pedig már mint Keceli Önkéntes Tűzoltó Egylet végezték tevékenységüket.

Házirendet alkottak, működési feltételeit alap-, szolgálati- és fegyelmi szabályzatban rögzítették, a fejlesztésekről pedig közgyűlésük döntött.

Az első világháború alatt a bevonult 42 önkéntes keceli tűzoltó közül 27 halt hősi halált és 12 került hadifogságba, a felszerelés nagy része tönkrement, ezért 1921. áprilisában Ádám Antal parancsnok vezetésével újjászervezték az egyesületet.

A keceli lakosok önzetlen adományainak, a településvezetés, az alapító és pártoló tagok anyagi támogatásának köszönhetően ismét bővítették felszereléseiket.

Elkészítették Kecel tűzvédelmi térképét, ismét rendszeresek lettek a kiképzések,
a tagtoborzások.
1925-ben felépült a községház telkén az új, korszerű tűzoltószertár is,
amelyhez egy őrszoba is tartozott.

1926-ban egy újabb kiadású, 100-as hengerbőségű, lófogatú kocsifecskendőt,
3 darab lóvontatású vízszállító lajtot, létrákat, szerszámokat,
kéziszivattyút, tetőponyvákat és mintegy 180 méter nyomótömlőt is vásároltak.
Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai ebben az évben vettek részt először versenyen,
ahol kismotorfecskendő szerelés kategóriában járási első helyezést értek el.

Helvédy Jánosnak már szülei, sőt nagyszülei is önkéntes tűzoltók voltak.
1937-ben bízták meg a parancsnokság vezetésével, őrnagyi rendfokozattal.

Ekkor a tűzoltóság létszáma meghaladta a 100 főt. A parancsnok nagy gondot fordított a nevelésre is,
ő szervezte meg és oktatta ki 1952-ben elcsatolt Imrehegyen is az önkéntes tűzoltókat,
de az akkori járási területen is rendszeresen tartott oktatásokat a tűzoltók számára
és az iskolákban is tartott tűzvédelmi foglalkozásokat.
Kiváló munkáját több alkalommal is kitüntetéssel ismerték el.

A keceli tűzoltók régi álma vált valóra, amikor 1948-ban a község vásárolt egy Ford teherautót,
amit egy évvel később úgy átalakítottak, hogy a gépjármű motorja hozta működésbe a rászerelt
kismotorfecskendőt és felszereltek rá egy 28 hektoliteres víztartályt, valamint a vonuló tűzoltók
számára hat ülést.

1950. újabb mérföldkő a keceli önkéntesek életében, tudniillik ettől kezdve nők is tagjai voltak az egyesületnek,
majd megjelentek az ifjúsági tűzoltók is.

1960-ban az országos parancsnokság egy modern, tartályos gépkocsifecskendőt ajándékozott
az egyesületnek, 1974-ben pedig egy D 420-as Csepel tűzoltófecskendőt kaptak a megyei parancsnokságtól.

1982-ben kezdődött meg az új tűzoltószertár építése, a munkálatokat a következő évben fejezték be.
Rá két évre Travnik János lett az új parancsnok, Udvarhelyi István pedig a titkár.
A következő évtizedek a töretlen fejlődésről szóltak, az önkéntesek csapatai pedig rendszeresen
dobogós helyeken végeztek a versenyeken.

Szent Flórián szobrát a Ligetből áthozták a tűzoltóság épülete mellé és újraszentelték.
Az ötvenes években sikeres versenyző gyermektűzoltók és tűzoltólányok
ma már nyugdíjasok, akik nosztalgiával gondolnak az egykori mozgalmas évekre.
A versenyző csapatok a kezdetektől sikert sikerre halmoztak, minden versenyen részt vettek.
1957-ben Kiskőrösön megrendezett tűzoltóversenyen a férfi 800-as kismotorfecskendő kategóriában első helyezést értek el.
Megyei dicséretet kaptak.
A következő évben Imrehegyen a benevezett hat csapat közül négy első, egy második és egy harmadik helyezéssel büszkélkedhettek.

1966-ban Kecelen rendezték meg az úttörő tűzoltók vetélkedőjét.
A hetvenes években is számos járási és megyei versenyen indultak, 1971-ben pedig országos harmadik helyezettek lettek.

A keceli önkéntes tűzoltók elméleti tudásuk frissítése mellet rendszeresen részt vettek
tűzoltási gyakorlatokon is.
Megalakulásuk 85. évfordulóján a kitüntetések átadása mellett nagyszabású felvonulással ünnepeltek.
Az 1948-ban alakult fúvószenekar pattogó ritmusú indulóira együtt meneteltek az utcán az ifjúsági és a felnőtt tűzoltók.
Az ünnep színvonalát emelte az élet-és vagyonmentést bemutató támadási gyakorlat,
amelynek színtere a zsinagóga épülete volt.

Napjainkban is elengedhetetlen az elméleti ismeretek és a gyakorlat összhangjának megteremtése, melyet folyamatos gyakorlatozással érnek el tűzoltóink.

Kecel több alkalommal is otthont adott a Kiskőrös térségi önkéntes tűzoltóságok hagyományos, évente megrendezett versenyének.
1976-ban már 16 csapat versengett a sportpályán egymással.

A versenyek, mint általában mindig stafétaszereléssel indulnak, ezután kismotorszerelésben mérik össze erejüket,
végül célpontra lőnek vízsugárral.
A versenyzők a sugárcsövet a levegőbe emelve jelzik, hogy elvégezték a feladatott.
2007. júniusában Kecelen szervezték meg a Kovács András Körzeti Tűzoltó Versenyt.
A rangos eseményen a térségi polgármesterek mellett részt vett a megyei katasztrófavédelem igazgatója, valamint a megyei tűzoltószövetség elnöke is.
2010-ben a 140. év tiszteletére Kecel rendezte a "Sendula Mihály" körzeti tűzoltóversenyt.
1990-ben a keceli önkéntesek csatlakoztak az újjászerveződött megyei tűzoltó szövetséghez,
a vezetőség pedig rendszeresen kereste a pályázati lehetőségeket az eszközök és a járműpark fejlesztésére.
Ennek köszönhetően több mint egymillió forintot fordíthattak többek között híradási eszközök,
tűzoltó felszerelések vásárlására.
Schwarzenbruck német testvértelepüléstől először egy Volkswagen típusú kisméretű kosaras autót kaptak,
majd 1994. decemberében egy MAN gépkocsifecskendőt, valamint egy 800liter/perc teljesítményű kismotorfecskendőt,
1995-ben Tabarz testvértelepüléstől IFA-t,
2001-ben Geyer testvértelepüléstől IFA-t kaptak.
Az egyesület megalakulásának 125. évfordulójára a német testvérek megajándékozták a keceli önkénteseket egy műszaki mentőszerrel is.
1997. június közepén megalakult az önkéntes köztestületi tűzoltóság. A jó munkavégzés érdekében együttműködési szerződést kötöttek Imrehegy, Kecel, valamint
Császártöltés tűzoltó egyesületeivel. A tűzoltószertár épületét egy 140 négyzetméteres garázzsal bővítették, és a következő esztendőben megalakult a Keceli Sólyomszem Biztonsági Csoport.

Nem csak lakástüzek oltásánál jeleskednek a lánglovagok, feladataik közé tartozik az erdő-és bozóttüzek megfékezése, a viharokban a veszélyesen megdőlt fák ágainak
eltávolítása, de őket hívják akkor is segíteni, ha például egy közúti balesetben a járművébe szorult a sérült.
Minden percben indulásra készen állnak, a riasztás bármikor befuthat.
Ilyenkor minden pillanat számít, nincs idő késlekedésre, akár emberélet is múlhat gyorsaságukon, bátor helytállásukon.
Míg régen a tűz oltása számított fő feladatnak, napjainkban a lángok megfékezése és megállítása, valamint a műszaki mentés
mellett a tűzesetek megelőzésére, a tűzvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek.
A tűzmegelőzés feladata az építmények építésére, használatára és mindennemű tűzveszélyt magában rejtő tevékenységre, technológiára, tárolásra
vonatkozó jogszabályi, műszaki előírások érvényesítése és betartása.
Teendőik közé tartozik az állampolgárok, a lakosság tűzmegelőzési felvilágosítása, tájékoztatása is.

Napjainkban Kecel Város Önkéntes Tűzoltó Köztestületének felügyeleti jogkörét a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.
A köztestület elnöke: Haszilló Ferenc polgármester, a parancsnok: Travnik János. Fizetett állomány: Sárvári István parancsnokhelyettes, Fejes János
és Sára Péter szolgálatparancsnokok, valamint Maszlik Károly, Holler Róbert, Sárvári Péter, Bányászi Gábor, Fejes Gábor, Szefcsik János, Tóth Tamás és Dobár László.
Az egyesületi és köztestületi tűzoltók létszáma 100 fő, közülük negyven tűzoltónak van alapfokú képesítése és többen tanfolyamot végeztek.
A pályázatoknak köszönhetően folyamatos a fejlesztés-2004-ben támogatással vásároltak egy Renault gépjárműfecskendőt- be tudják szerezni
a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges technikai felszereléseket, eszközöket, szerszámokat is.
A keceli önkéntes tűzoltók munkájukat hősies kitartással, becsülettel, odaadással végzik.
Önzetlen tevékenységükre nemcsak régen és ma, a jövőben is nagy szükség van, hiszen bátor helytállásukkal életet, vagyont mentenek.

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00