Több utca nevének megváltozása várható


2013. január 1-jén lépett életbe Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény azon rendelkezése, mely szerint közterületek nem viselhetik olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Kecel Város Önkormányzatának képviselő-testülete már 2012-ben foglalkozott a kérdéssel és az érintett utcák lakóinak véleményének kikérése után a határozatot hozott a következő utcanevek megváltozásáról:
Bacsó Béla u. → Bacsó u.
Dobi István u. → Dobó u.
Fürst Sándor u. → Fürt u.
Mező Imre u. → Mező u.
1005. hrsz. → Klopcsek köz
Rajk László u. → Óvoda u.
Ságvári Endre u. → Páfrány u.
Szabó Pál u. → Szabó u.

 

A KISZ ltp. Kis ltp.-re való átnevezése szintén elfogadásra került, ugyanakkor az ott élő lakók aláírásgyűjtéssel kezdeményezték, hogy Szent Flórián térnek szeretnék elnevezni lakóhelyüket. Az említett döntéshozatalkor még nem volt elegendő információja a képviselő-testületnek a Felszabadulás utca lakóinak álláspontjáról, később az 58, utcában található házszám közül 34 esetben a Szent István u. elnevezést javasolták, 11 esetben nem kívántak nyilatkozni.

Köztudott, hogy ezen változások a gyakorlatban nem történtek meg. A tisztázatlan állapot több kényelmetlen helyzetet okozott. Néhány közüzemi szolgáltatónál éppen a testületi határozattal el nem fogadott Szent Flórián tér elnevezés került a nyilvántartásban rögzítésre, a számlákat erre a címre kézbesítették az ott lakók megrökönyödésére. Tekintettel arra, hogy egy hét éve hatályban lévő törvényi rendelkezésről van szó, a megyei Törvényesség Felügyeleti Főosztály is egyre sűrűbben érdeklődik, hogy pontosan mikor szeretnénk a törvénynek megfelelő állapotot megvalósítani.
Felsorolni is hosszú lenne, hogy a magán embereknek, vállalkozóknak, őstermelőknek hány helyen kell az új címüket bejelenteni, átíratni, ugyanakkor nem kérdés, hogy célszerű ezt a döntést és az azt követő intézkedéseket az év során a lehető leghamarabb megtenni. Ennek érdekében a képviselő-testület január végi ülésén napirendre kell, hogy tűzze a konkrét javaslatot, és legkésőbb a február közepén esedékes ülésén határozatot kell hoznia.

Tekintettel arra, hogy az utcanevekről az ott lakók már korábban kifejtették álláspontjukat, illetve többségükről már érvényes határozat született, nincs akadálya annak, hogy a fentebb megnevezett konkrét utcanevek kerüljenek elfogadásra, illetve megerősítésre. Ugyanakkor az érintett utcák lakóitól nem tagadható meg az a joguk, hogy álláspontjukat megváltoztassák és azt kifejezésre juttassák. Ez azonban csak egyféleképpen képzelhető el: Az érintett utca lakóinak több mint 50%-a igazolható módon (aláírás, személyi azonosító megadása) egy névjavaslat mellett teszi le a voksát, és ez a javaslat összegyűjtve egy egységes iratként legkésőbb 2020. január 22-ig beérkezik a jegyzői irodába. Amennyiben ilyen javaslat nem érkezik, akkor a már ismertetett utcanevek kerülnek elfogadásra. Az egyenként (e-mail-ben, levélben, telefonon, szóban) beérkező javaslatokat nem áll módunkban rendszerezni, nyilvántartani.
Természetesen a közüzemi szolgáltatók, telekommunikációs szolgáltatók, TB, biztosító társaságok stb. felé az önkormányzat fogja bejelenteni a változásokat és a kormányhivatal keceli kormányablaka is együttműködik, hogy minél kevesebb kényelmetlenséggel lehessen a szükséges ügyintézést lebonyolítani. Az érintettek minden további részletről levélben fognak értesülni.

dr. Beros András, jegyző