Együttműködési megállapodás

Tisztelt keceliek!

Kecel város polgármestereként tájékoztatom a lakosságot, hogy az 5/2020 (IV. 23.) helyi rendeletben foglaltak betartatása érdekében együttműködési megállapodást kötöttem a Keceli Polgárőr Egyesülettel, amelynek értelmében a polgárőrök segítséget nyújtanak a közületeken a lakosság tájékoztatásában és figyelmeztetésében.

A rendőrök és a polgárőrök szúrópróbaszerűen fognak megjelenni városunk közigazgatási területén a lakosság ellátását szolgáló üzleteknél, gyógyszertáraknál, dohányboltoknál levő közterületeken, és tájékoztatnak, figyelmeztetnek a rendeletben foglaltakról: a maszk használatának szükségességéről.

A fokozatosság elvét követve külön kértem az együttműködésben részes feleket, hogy elsődlegesen tájékoztassanak és figyelmeztessenek, annak esetleges eredménytelensége esetén éljenek csak a hivatalhoz benyújtott feljelentéssel.

A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke, ezért egészségünk védelmében kénytelenek vagyunk maradéktalanul megkövetelni a rendelet végrehajtását.

Ne feledjék, a város senkit sem fog magára hagyni, és közösen, összefogásban, egymást segítve átvészeljük ezeket a nehéz időket.

Kecel, 2020. április 23.
Haszilló Ferenc polgármester