Kecel Város Önkormányzata Óvodája és Bölcsődéje a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kecel Város Önkormányzata Óvodája és Bölcsődéje óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
 

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6237 Kecel, Kalocsai utca 4-6.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus munkaköri feladatait az óvodai nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, teljes felelősséggel végzi.
 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:
- felsőfokú óvodapedagógus végzettség
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló iratok
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galántai Katalin intézményvezető-helyettes nyújt a 70/330-5226-os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kecel Város Önkormányzata Óvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (6237 Kecel, Kalocsai utca 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEC/2983/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Galántai Katalin részére az e-mail címen keresztül.

- Személyesen: Galántai Katalin, Bács-Kiskun megye, 6237 Kecel, Kalocsai utca 4-6.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. május 31.
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kecel.hu

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 99 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató